Tuesday, November 3, 2015

An 18-minute conversation with Atty. Antonio La Viña last May 2015 who is Dean of the (Jesuit) Ateneo de Manila University School of Government (2006-2016)

An 18-minute conversation with Atty. Antonio La Viña last May 2015 who is Dean of the (Jesuit) Ateneo de Manila University School of Government (2006-2016)

Cinematography & editing by
Richard Concepcion
rconcep11@gmail.com
443-977-6102


To learn more about Atty. Antonio La Vina,  please click the links below.

http://www.ciel.org/about-us/center-for-international-environmental-law-board-of-trustees/tony-la-vina/

http://www.ateneo.edu/APS/ASOG/about-dean
http://www.rappler.com/science-nature/environment/78461-tony-la-vina-ph-strategy-peru-climate-talks
http://blog.cifor.org/20287/philippines-tony-la-vina-on-building-a-global-coalition-to-end-climate-change

Saturday, October 17, 2015

A 43-minute conversation last May 2015 with (Jesuit) Loyola School of Theology Professor Jesuit priest Fr. Teodulo Gonzales, SJ

A 43-minute conversation in May 2015 with Jesuit priest Fr. Teodulo Gonzales who teaches Pastoral Counseling at the (Jesuit) Loyola School of Theology of Ateneo de Manila University.  Fr. Ted has a Phd in Pastoral Counseling from Loyola University Maryland  (USA). 

Cinematography & editing by
Richard Concepcion
rconcep11@gmail.com
443-977-6102

 


To learn more about Fr. Ted, please click the links below.Wednesday, October 14, 2015

A 50-minute conversation last June 2015 with pro-poor Catholic priest Fr. Jose Francisco Talaban (Prelature of Infanta-Philippines)


A 50-minute conversation with pro-poor Catholic priest Fr. Jose Francisco Talaban in Bianoan, Casiguran, Aurora province - Philippines in June 2015.

Cinematography & editing by Richard Concepcion
rconcep11@gmail.com
443-977-6102

In 26 June 2010, a grenade explosion and a hail of bullets  nearly killed Fr. Joefran Talaban for organizing Catholic farmers, fishermen and indigenous tribes in Bianoan, Casiguran, Aurora Province - Philippines. Thursday, March 5, 2015

Ang Pagiging Babae ay Pamumuhay sa Panahon ng Digma (to be a woman is to live at a time of war)Footnote:
Filipina Poet Professor Joi Barrios, Phd wrote in the 1990's:  ANG PAGIGING BABAE AY PAMUMUHAY SA PANAHON NG DIGMA
TO BE A WOMAN IS TO LIVE AT A TIME OF WAR


To be a woman
Is to live at a time of war.

I grew up
with fear beside me,
uncertain of a future,
hinged to the men of my life;
father, brother,
husband, son.
I was afraid to be alone.

To be a mother
Is to look at poverty at its face.
For the cruelty of war
Lies not on heads that roll,
But tables always empty.
How does one look for food for the eldest
As a baby sucks at one’s breast?

No moment is without danger.
In one’s own home,
To speak, to defy
Is to challenge violence itself.
In the streets,
Walking at nightfall
Is to invite a stranger’s attack.
In my country
To fight against oppression
Is to lay down one’s life for the struggle.

I seek to know this war.
To be a woman is a never ceasing battle
To live and be free.
http://joibarrios.blogspot.com/2007/01/ang-pagiging-babae-ay-pamumuhay-sa.html

 Ang Pagiging Babae ay Pamumuhay sa Panahon ng Digma
ni Joi Barrios
Ang pagiging babae
ay pamumuhay
sa panahon ng digma
Kapiling ko sa aking paglaki
ang pangamba
hindi ko tiyak ang bukas na laging nakakawing
sa mga lalaki ng aking buhay;
ama, kapatid,
asawa, anak.
Kinatatakutan ko ang pag-iisa.
Sa pagiging ina,
kaharap ko'y tagsalat.
Pagkat ang lupit ng digmaan
ay hindi lamang paggulong ng mga ulo
pagguhit ng espada,
kundi unti-unting pagkaubos
ng pagkain sa hapag.
ay, paano magpapasuso ng bunso
habang naghahanap ng maisusubo sa panganay?
Walang sandaling walang panganib.
Sa lansangan,
ang paglakad sa gabi'y
pagtukso sa kapahamakan.
Sa sariling tahanan,
ang pagsagot at pagsuwa'y
ay pag-aanyaya ng karahasan.
Kaytagal kong pinag-aralan
ang puno't dulo
nitong digmaan.
Sa huli'y naunawaan kong
ang pagiging babae
ay walang katapusang pakikibaka
para mabuhay at maging malaya.
http://tagaloglit.blogspot.com/2013/02/ang-pagiging-babae-ay-pamumuhay-sa.html